Female vocal group Dunje - Da zna zora šta je milovanje

CAA Bascarsija orchestra - Kad ja pođoh na Bentbašu

Female vocal group Dunje - Sidi Mara kraj bunara

Female vocal group Dunje - Mili Bože draga ti sam dragom

Female vocal group Dunje-Vila jaše konja Osmanova

Female vocal group Dunje - Kakav Hanka ćurek nosi

CAA Bascarsija orchestra - Muslim song and dances from old Sarajevo

CAA Bascarsija orchestra - Dances from Rugovo