Putovanje u Grčku (Arta,Metsovo,Solun)

Društvo je od 13.augusta do 19.augusta gostovalo u republici Grčkoj. Društvo je tokom gostovanja održalo četiri koncerta od čega tri po 45 minuta a jedan cjelovečernji u trajanju od 90 minuta. Na nastupima u Grčkoj svoj rad su predstavile sljedeće sekcije:

  • A-ansambl folklor,
  • A-ansambl orkestar,
  • Vokalna ženska grupa,
  • Vokalni solisti.

Nastupi su bili revijalnog karaktera i ocijenjeni su od strane domaćina kao uspješni,što svjedoči i usmeni poziv od strane organizatora za gostovanje iduće godine. Naši članovi su na najbolji mogući način predstavili tradiciju i kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine publici u Grčkoj koja je u par navrata vraćala ansambl na bis.

Vezani sadržaj