ODRŽANA REDOVNA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA KUD BAŠČARŠIJA

U prostorijama društva 29/04/2015 sa početkom u 20,00 sati je održana redovna godišnja izvještajna Skupština KUD Baščaršija.

Predsjednik Društva Emil Trnka je podnio izvještaje za  rad društva u prethodnoj godini i predočio plan aktivnosti za tekuću godinu.

Skupština je jednoglasno usvojila po tačkama dnevnog reda:

  • Poslovnik o radu Skupštine Društva,
  • Izvještaj o radu Društva za period 01.01.-31.12.2014
  • Izvještaj Nadzornog odbora Društva,
  • Finansijski izvještaj za period 01.01.-31.12.2014.

Nakon Skupštine nastavljeno je druženje članova u klubu.

Vezani sadržaj