NASTUP FOLKLORNE ŠKOLSKE SEKCIJE KUD BAŠČARŠIJA

Danas je folklorna dječija sekcija KUD Baščaršija nastupila u O.Š Mula Mustafa Baseskija na Sedreniku na manifestaciji "Sarajevo- moj grad" povodom obilježavanja Dana oslobođenja Sarajeva. Predstavili su se koreografijom Muslimanske igre i pjesme iz starog Sarajeva.

Vezani sadržaj